TAMARA

Gjatë shekujve të kaluar, Kelmendin e përshkonte një rrugë kafshësh që vinte nga Shkodra e Podgorica dhe kalonte në Guci e Pejë.

Si stacion i rëndësishëm për udhëtarët, në një fshat që sot quhet Tamara, ishte një han dhe një urë e pasigurt mbi lum. Ura shkatërrohej shpeshherë nga ujrat e rrëmbyeshëm, saqë Tamara e shoqja e Vezirit të Shkodrës për disa ditë nuk mundi të kalonte për të shkuar në Shkodër, kur po kthehej nga vizita e njerëzve të saj, në Mal të Zi. Për këtë, Veziri i Shkodrës dha një fond që të ndërtohej një urë e re mbi lumin Cem të Vuklit. Kjo urë mori emrin e Tamarës, gruas së Vezirit të Shkodrës, dhe po këtë emër mori edhe fshati.

About Author

admin