Shpella e Straxhes

Emri i shpellës Shpella e Straxhes Shpella e Straxhes
Fshati Lohe
Koordinatat

 

42.26170
  19.52944
Statusi juridik Asnjë mbrojtje
 
Përshkrimi i shpellës Kjo shpellë është vertikale (të paktën 30 m e thellë).
Tjetër ·       Rrugë shumë e vështirë për të arritur në shpellë
Propozime Kjo shpellë mund të jetë një atraksion turistik, vetëm për speleologët. Sidoqoftë, do të ishte e rëndësishme që së pari të “pastrohet” në mënyrë që të arrihet në zonë (ish pistë ushtarake)

About Author

laxaro