Shpella e Shtogut

Emri i shpellës Shpella e Shtogut
Fshati Razma
Koordinatat 42.33390
  19.55161
Statusi juridik Asnjë mbrojtje
Lakuriqët e natës Specie Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus ferrumequinum

Përshkrimi i shpellës Shpella ka një thellësi 20 m dhe është e lartë 13 maksimumi. Brenda kësaj shpellë mund të vërehen forma interesante gjeologjike.
Tjetër  

·    Shpella u përdor si kishë gjatë periudhës komuniste

·    Pema e “Shtogut” nuk ekziston më. Ishte pikërisht në hyrje të shpellës.

·    U gjet një derë prej druri brenda shpellës (përpjekje e mundshme për privatizimin e shpellës)

Propozime Kjo shpellë mund të jetë pjesë e një pakete turistike, por nuk duhet të vizitohet pa udhëzues/guidë të përshtatshme (duke shmangur shqetësimet ndaj ekzemplarëve të lakuriqëve).

About Author

laxaro