Shpella e Puçit

Shpella e Puçit

Shpella e Puçit gjendet 1800 m mbi nivelin e detit në malin e Çardakut në Bogë. Shpella në brendësi është 5km e gjatë. Kjo është ndër shpellat më të mëdha dhe interesante në Europë. Galeria e saj është aq e gjatë, saqë mendohet se lidhet edhe me shpellën e Husit. Shpella nuk është eksploruar deri në fund për shkak të një liqeni nëntokësor që i ka penguar eksploratorët të shkojnë më tej.

About Author

laxaro