Shpella e Hoxhës

Emri i shpellës Shpella e Hoxhës
Fshati Razma
Koordinatat 42.36377
  19.58525
Statusi juridik Asnjë mbrojtje
 
Përshkrimi i shpellës Kjo shpellë përbëhet nga një tunel i gjatë (të paktën 100 m dhe 1.50 m i lartë), me një lumë.
Tjetër ·       Kjo shpellë mund të lidhej me Shpella e Ujit, 1 km larg saj
Propozime Shpella mund të jetë një atraksion turistik, vetëm për speleologë të trajnuar dhe të pajisur. Rruga për të arritur në shpellë është e lehtë dhe mund të bëhet gjithashtu me një 4 * 4.

About Author

laxaro