Shpella e Gurrës

Emri i shpellës Shpella e Gurrës
Fshati Reç
Koordinatat

 

42.24486
19.54092
Statusi juridik Asnjë mbrojtje
 
Lakuriqët e natës Specie Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Përshkrimi i shpellës Shpella përbëhet nga disa dhoma dhe një korridor kryesor i bërë nga njerëzit. Pas 20 metrash, ky korridor arrin një shpellë natyrore me karakteristika të shumta gjeologjike. Pas 20 m shpella është vertikale (40 m) me ujë në fund.
Tjetër ·       Shpella ndodhet shumë afër fshatit dhe tashmë ka një rrugë të mirë
Propozime Kjo shpellë mund të përfaqësojë një atraksion shumë interesant turistik. Sidoqoftë, ajo është trajtuar në mënyrë korrekte që nga fillimi. Popullsia e lakuriqëve të natës nuk është shumë e rëndësishme, por gjithsesi është konstante gjatë gjithë vitit. Për më tepër, tiparet e shumta gjeologjike duhet të mbrohen nga shkatërrimi. Kjo shpellë propozohet të vizitohet vetëm me një udhëzues dhe të paraqitet si një hap i fundit për trajnimin e shpellës, me specialistë. Shpella vertikale prej 40 milion mund të paraqesë një sfidë interesante për turistin, i cili mund të ndjekë një trajnim gjatë disa ditëve në zonën e Parkut Rajonal.

About Author

laxaro