Shpella e Gjek Markut

Shpella e Gjek Markut

Gjendet në qafën e Meksezës në fshatin Bogë në lartësinë 1800 m mbi nivelin e detit. Hyrja fillon me një vrimë me diametër 5 m. Me këtë gjërësi vazhdon deri në thellësinë 15 m, nga ku vazhdojnë dy oxhaqe të tjerë vertikalë deri në thellësinë 104 m, ku shfaqet një prag horizontal rreth 15 m dhe zë fill pusi kryesor 126 m i thellë. Ka edhe degëzime anësore ende të pa eksploruara. Thellësia e kësaj shpelle është 234 m. Në fund të shpellës ndodhen grumbuj gurësh, dëbore dhe akulli fosil. Kjo shpellë ka vlera të veçanta shkencore për arsye të ndërtimit gjeologjik, zhvillimit karstik në thellësi dhe botës së gjallë apo të fosilizuar në galeritë e sidomos në akullin e ruajtur në të qysh nga koha e kuaternarit. Hyrja dhe eksplorimi në këtë shpellë rekomandohet vetëm për speleologë.

About Author

laxaro