Shpella e Cilikokajve

Shpella e Cilikokajve

Ndodhet në lartësinë 1840 m mbi nivelin e detit, në shteg të Bridashës mbi fshatin Bogë. Emrin e ka marrë nga shpendët që futen aty për të kaluar natën. Përbën një pus të madh glacio-karstik të formuar në gëlqerorët e triasit të sipërm – jura e poshtëme. Gjerësia e hyrjes së tij është rreth 3 metra, thellësia e njohur deri tashti është – 505 m. Në brendësi ka ngushtime e zgjerime deri 20 – 40 m. Pusi ka konkrecione të shumta dhe akull fosil qysh nga periudha e kuaternarit. Hyrja është e mundur vetëm nga speleologët.

About Author

laxaro