Pusi i Lepuroshit

Pusi i Lepuroshit

Figuron si pusi më i lashtë dhe më i thellë në rajonin e veriut. Mendohet të jetë mbi  400 vjeçar. Afër ketij pusi ka qënë posta ushtarake e austrisë dhe fshati Lepurosh.

About Author

laxaro