Morenat e Razmes

Morenat e Razmes

Morenat e Razmes gjenden në lartësinë mbi 1000m. Ato karakterizohen nga grumbullime të ardhura nga akujt dhe i përkasin periudhës së kuaternarit (1806 milion vite më parë), por ndryshimet vazhdojnë deri në ditët tona.

About Author

laxaro