LULJA BOJËSOLEKE

 (narcissus)

Lulja bojësoleke, është një lule e cila lulëzon në bjeshkët e Kelmendit. Për të përshkruar bukurinë e saj, banorët e Kelmendit kanë një legjendë.

Zoti u thotë një ditë bletëve që t’i sillnin atij nga një lule nga lulet më të bukura që ai kishte krijuar dhe që bletët merrnin nektar tek to.

Bletët i mblodhën lulet gjithandej dhe ia dërguan Zotit, por një lule e cila ishte më e bukura, lulja bojësoleke, e mbajtën për vete. Atëherë Zoti u tha bletëve: “Lulet që më sollët mua, ju qofshin falë, atë që nuk më sollët e keni të ndaluar të shijoni nektarin e saj”.

About Author

admin