Category: Trails

Ducaj – Gropa e Shtogut “Pit of Shtog” – Qafa e Shtogut “Neck of Shtog”

 Ducaj – Gropa e Shtogut “Pit of Shtog” – Qafa e Shtogut “Neck of Shtog”   Distance:               8.7 Km Relief                     min: 706 m / max: 1667 m Duration:                 Hours Difficulty:             Medium The path includes Ducaj (768 m), Gropa and Shtegut – “Pit of the Path” (1527 m), Qafa e Shtogut – […]

Qafë-Gradë – Repisht – Shtegu i Keq “Bad path” – Paru – Dodç–Qafë-Gradë

Qafë-Gradë – Repisht – Shtegu i Keq “Bad path” – Paru – Dodç–Qafë-Gradë   Distance:               27.8 Km Relief                     min:276 m / max: 1360 m Duration:              13:30  Hours Difficulty:             Medium   The path includes Qafë-Gradë (435 m), Repisht (743 m), Shtegu i Keq “Bad Path” (1344 m), Fusha e Parusë “Field of Paru” […]

Razëm – Shpella e Shtogut “Cave of Shtog”

Razëm – Shpella e Shtogut “Cave of Shtog”   Distance:               2.7 Km Relief                     min:1172m / max: 984m Duration:              1 Hour Difficulty:             Easy Razëm – Cave of Shtogu 1029 m. The area of Razma is quite interesting, with concave shaped fields, such as the Troshan field, Fusha e Zeze “the Black […]

Dedaj – Lohe e Sipërme “the upper Lohe”– Prelnikaj – Qafë-Gradë – Repisht

Dedaj – Lohe e Sipërme “the upper Lohe”– Prelnikaj – Qafë-Gradë – Repisht   Distance:               11.5 Km Relief                     min: 372 m / max: 769m Duration:              7:30 Hours Difficulty:             Easy + This path includes Dedaj (460 m), Lohe and Sipërme (378 m), Prelnikaj (475 m), Qafë-Gradë (435 m) and Repisht (743 m). […]

Razëm –Krenazhdol – Q. Kunores – G.Vrinit

Razëm –Krenazhdol – Q. Kunores – G.Vrinit Distance:               5.8 Km Relief:                    min:1085m / max: 1611m Duration:              3 Hours Difficulty:             Medium The path includes Razëm (1085m), Krenazhdol (1185m), Q. Kunores (1600 m) and the Pit of Vrin (1087m). Distances: Razëm (center) – Krenazhdol: 2.3km; Krenazhdol – Qafë të Kunores – “Neck […]

Razëm – Greben – Qafa Bilanit “Neck of Bilan” – Xhaj

Razëm – Greben – Qafa Bilanit “Neck of Bilan” – Xhaj   Distance:               4.5 Km Relief                     min:990m / max: 1373m Duration:              2 Hours Difficulty:             Easy + The path includes Razëm (1085m), Graben (1096m) and the Neck of Bilan (1373m). Distances: Razëm – Graben: 2.6km; Graben – Bilan Neck: 1.9km; in […]

Razëm – Fushëzezë – Qafë e Keqe “Bad Neck”- Bogë

Razëm – Fushëzezë – Qafë e Keqe “Bad Neck”- Bogë Distance:               14.7 Km Relief:                    min:889m / max: 1567m Duration:              6 Hours Difficulty:             Medium The path includes Razma (1085 m), Fushëzeza (1316 m), Qafë Keqe (1554 m) and Boga (950 m). Distances: Razëm – Fushëzezë: 6.8 km; Fushëzezë – Qafa Keqe: 2.4 […]

Bogë – Pit of the Door – Path of the Lambs – Theth  

Bogë – Pit of the Door – Path of the Lambs – Theth   Distance:               10.6 Km Relief                     min:740m / max: 1820m Duration:              5 Hours Difficulty:             Medium This path includes Boga (950 m), Pit of Porta – “of the Door” (1615 m), the path of Lambs (1820 m) and in […]

Boga – Qafë e Keqe “Bad Neck”- Fushëzezë – Neck of Kape – Broje – Kozhnje

Boga – Qafë e Keqe “Bad Neck”- Fushëzezë – Neck of Kape – Broje – Kozhnje   Distance:               26 Km Relief                     min:421m / max: 1776m Duration:              13 Hours Difficulty:             Medium +   This path includes Boga (950 m), Qafën e Keqe – “Bad Neck” (1554 m), Fushëzeza (1316 m), the Neck […]

Bogë – Collo di Biga – Pascoli di Boga – Collo Dobraçe – Nikç

Bogë – Collo di Biga – Pascoli di Boga – Collo Dobraçe – Nikç   Distance:               18.7 Km Relief:                    min: 658m / max: 2222m Duration:              9 Hours Difficulty:             Medium +      Boga is distant 47 km from Shkoder, 36 km from Koplik and 18 km from Dedaj (center of the […]