Kategori: Shtigje

Razëm – Qafa Veleçikut – Jugomir – Rrapsh

Razëm – Qafa Veleçikut – Jugomir – Rraps   Distanca:              9.9 Km Relievi                  min: 742m / max: 1324m Kohëzgjatja:        4 Orë Vështirësia:          Mesatare Shtegu përfshin Razëm 1085m, Qafa Veleçikut 1300m, Jugomir 930m dhe Rrapsh 745m. Razëm –  Qafa Veleçikut zgjat 3km dhe nga Qafa Veleçikut deri në Jugomir 3.4km, gjithashtu Jugomir […]

Bogë – Gropa e Portës – Shtegu i Dhenve – Theth

Bogë – Gropa e Portës – Shtegu i Dhenve – Theth   Distanca:              10.6 Km Relievi                  min: 740m / max: 1820m Kohëzgjatja:        5 Orë Vështirësia:          Mesatare Ky shteg përfshin Bogën 950 m, Gropën e Portës 1615 m, Shtegun e Dhenve 1820 m dhe së fundmi Thethin 750 m. Distancat: Bogë – […]

Bogë – Qafë e Keqe – Fushëzezë – Qafa e Kapes – Broje – Kozhnje

Bogë – Qafë e Keqe – Fushëzezë – Qafa e Kapes – Broje – Kozhnje   Distanca:              26 Km Relievi                  min: 421m / max: 1776m Kohëzgjatja:        13 Orë Vështirësia:          Mesatare +     Ky shteg përfshin Bogën 950 m, Qafën e Keqe 1554 m, Fushëzezën 1316 m dhe Qafën e Kapes […]

Bogë – Qafë e Bigës – Livadhet e Bogës – Qafa e Dobraçes – Nikç

Bogë – Qafë e Bigës – Livadhet e Bogës – Qafa e Dobraçes – Nikç   Distanca:              18.7 Km Relievi                  min: 658m / max: 2222m Kohëzgjatja:        9 Orë Vështirësia:          Mesatare +    Mbërrijmë në Bogë pasi kemi përshkuar 47 km nga Shkodra, 36 km nga Kopliku dhe 18 km nga Dedaj […]