Category: Shpella

Shpella e Njerëzve të Lagur

Shpella e Njerëzve të Lagur Gjendet në fshatin Bogë, në shpatin juglindor të malit të Çardakut, në lartësinë 2050 m mbi nivelin e detit. Është shpella e dytë në Shqipëri për nga thellësia, 520 m Kjo shpellë ka zhvillim kryesisht vertikal, me puse apo oxhaqe të shumta, që ndërthuren me galeri horizontale. Me këtë ndërthurje […]

Shpella e Gjek Markut

Shpella e Gjek Markut Gjendet në qafën e Meksezës në fshatin Bogë në lartësinë 1800 m mbi nivelin e detit. Hyrja fillon me një vrimë me diametër 5 m. Me këtë gjërësi vazhdon deri në thellësinë 15 m, nga ku vazhdojnë dy oxhaqe të tjerë vertikalë deri në thellësinë 104 m, ku shfaqet një prag […]

Shpella e Cilikokajve

Shpella e Cilikokajve Ndodhet në lartësinë 1840 m mbi nivelin e detit, në shteg të Bridashës mbi fshatin Bogë. Emrin e ka marrë nga shpendët që futen aty për të kaluar natën. Përbën një pus të madh glacio-karstik të formuar në gëlqerorët e triasit të sipërm – jura e poshtëme. Gjerësia e hyrjes së tij […]

Shpella e Pucit

Shpella e Pucit Kjo shpellë gjendët në fshatin Bogë, në shpatin verior të malit të Çardakut, në lartësinë 1087 m mbi nivelin e detit. Përbën një labirinth të vërtetë, me disa kate, me mbi 5 km gjatësi të mjediseve të saj dhe 370 m thellësi. Rradhitet në shpellat me të mëdha dhe më interesante të […]

Shpella e Gurrës

Emri i shpellës Shpella e Gurrës Fshati Reç Koordinatat   42.24486 19.54092 Statusi juridik Asnjë mbrojtje   Lakuriqët e natës Specie Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Përshkrimi i shpellës Shpella përbëhet nga disa dhoma dhe një korridor kryesor i bërë nga njerëzit. Pas 20 metrash, ky korridor arrin një shpellë natyrore me karakteristika të shumta gjeologjike. […]

Shpella e Straxhes

Emri i shpellës Shpella e Straxhes Fshati Lohe Koordinatat   42.26170   19.52944 Statusi juridik Asnjë mbrojtje   Përshkrimi i shpellës Kjo shpellë është vertikale (të paktën 30 m e thellë). Tjetër ·       Rrugë shumë e vështirë për të arritur në shpellë Propozime Kjo shpellë mund të jetë një atraksion turistik, vetëm për speleologët. Sidoqoftë, […]

Shpella e Mullinit

Emri i shpellës Shpella e Mullinit Fshati Bogë Koordinatat   42.39927 19.63185 Statusi juridik Asnjë mbrojtje   Përshkrimi i shpellës Brenda shpellës ka një ujëvarë (5 m e gjatë, 10 m e lartë). Ky ujë përdoret nga banorët. Tjetër ·       Shpella ndodhet afër një ujëvare Propozime Kjo shpellë në vetvete nuk është interesante si një […]

Shpella e Zanave

Emri i shpellës Shpella e Zanave Fshati Bogë Koordinatat 42.36377   19.58525 Statusi juridik Asnjë mbrojtje   Përshkrimi i shpellës Kjo shpellë është e përbërë nga një dhomë e madhe: 20 m e gjatë, 35 m e lartë dhe 20 m e gjerë. Nuk ka karakteristika specifike gjeologjike Tjetër ·       Kjo shpellë ofron një pamje […]

Shpella e Hoxhës

Emri i shpellës Shpella e Hoxhës Fshati Razma Koordinatat 42.36377   19.58525 Statusi juridik Asnjë mbrojtje   Përshkrimi i shpellës Kjo shpellë përbëhet nga një tunel i gjatë (të paktën 100 m dhe 1.50 m i lartë), me një lumë. Tjetër ·       Kjo shpellë mund të lidhej me Shpella e Ujit, 1 km larg saj […]

Shpella e Majes Kryqaz

Emri i shpellës Shpella e Majes Kryqaz Fshati Razma Koordinatat 42.33916 19.53938 Statusi juridik Asnjë mbrojtje   Përshkrimi i shpellës Kjo shpellë përbëhet nga një tunel (30 m i gjatë dhe 1.50 m i lartë), i cili zbret dhe arrin dy dhoma të vogla me veçori gjeologjike. Tjetër ·       Metrat e fundit të shtegut për […]