Kategori: Monumente

Kalaja e Ballexës

Qyteza e Balshajve përveç funksionit fetar ka qenë qendër e dinastisë së Balshajve dhe një kala strategjike e Gjergj Kastriotit Skënderbe, i cili e kishte vizituar në v. 1448. Ajo formoi trajtat e një shteti etnik shqiptar në gjysmën e dytë të shek. XIV dhe fillimet e shek. XV, e cila sipas dokumenteve të Vatikanit […]

Kalaja e Ballexës (Kisha)

Kalaja e Ballexës (Kisha) Qyteza e Balshajve përveç funksionit fetar ka qenë qendër e dinastisë së Balshajve dhe një kala strategjike e Gjergj Kastriotit Skënderbe, i cili e kishte vizituar në v. 1448. Ajo formoi trajtat e një shteti etnik shqiptar në gjysmën e dytë të shek. XIV dhe fillimet e shek. XV, e cila […]