Kategori: Monumente

Pusi i Gjek Markut

Pusi i Gjek Markut Gjendet në malin perëndimor të Bogës, një pus pafundësisht i thellë, nga gryka e të cilit del një ajër shumë i ftohtë. Ka formen e një boshti vertikal rreth 232m thellësi (e eksploruar). Ka një shkëmb shumë të madh përbri Shpellës. Gjek Marku (një banor i fshatit Bogë) ka rënë brenda […]

Shpella e Njerëzve të Lagur

Shpella e Njerëzve të Lagur Gjendet në fshatin Bogë, në shpatin juglindor të malit të Çardakut, në lartësinë 2050 m mbi nivelin e detit. Kjo shpellë ka zhvillim kryesisht vertikal, me puse apo oxhaqe të shumta, që ndërthuren me galeri horizontale. Me këtë ndërthurje ajo zbret deri në thellësinë 347m (pjesa e eksploruar), duke shënuar […]

Shpella e Puçit

Shpella e Puçit Shpella e Puçit gjendet 1800 m mbi nivelin e detit në malin e Çardakut në Bogë. Shpella në brendësi është 5km e gjatë. Kjo është ndër shpellat më të mëdha dhe interesante në Europë. Galeria e saj është aq e gjatë, saqë mendohet se lidhet edhe me shpellën e Husit. Shpella nuk […]

Ëulfenia e Shtegut të Dhenve

Ëulfenia e Shtegut të Dhenve Vulfenia e Baldacit. Takohet deri në lartësitë 1700m mbi nivelin e detit, në Shtegun e Dhenve që lidh luginën e Bogës me gropën e Thethit, në Majen e Parunit dhe Qafen e Shtogut. Përbën një biotop me llojin endemik shqiptar të Ëulfenia Baldaci e shoqëruar me Arabis alpina, Rumevscutatus, Doronicum […]

Mrizi (ahu) i Pleshtit (Bogë)

Mrizi (ahu) i Pleshtit (Bogë) Ndodhet 1000m mbi nivelin e detit. Përbën një dru me trung dhe kurorë të veçantë me lartësi 25m, diametër të trungut 1,5m dhe moshë mbi 250 – vjeçare. Ka vlera shkencore (biologjike dhe ekologjike), kulturore, didaktike dhe turistike.

Carraca e Vrrithit

Carraca e Vrrithit Gjendet në afërsi të fshatit Vrrith, në lartësinë rreth 900m mbi nivelin e detit. Është një dru carrace (Celtis australis) i veçuar. Lartësia e tij është 10m, diametri i trungut 1m, ndërsa mosha 200-vjeçare. Ruhet në gjendje të mirë nga vetë banorët e fshatit, të cilët pranë tij kanë hapur një pus […]

Blini i Bzhetës

Blini i Bzhetës Gjendet në lartësinë 400 m mbi nivelin e detit, me një moshë mbi 200 vjeçare, ngjyra e gjetheve ndryshon nga njëri krah i pemës në tjetrin, gjë e cila vihet re vetëm nga largësia. Thuhet se për mbrojtje nga erozioni, kjo pemë është mbjellur nga vetë banorët, gjë që kupohet edhe nga […]

Cirku i Livadhit të Bogës

Cirku i Livadhit të Bogës Cirku i Livadhit të Bogës ka një lartësi prej 1820 m dhe ndryshe njihet edhe me emrin Bjeshkë. Për arsye të kësaj lartësie që karakterizon kullotat alpine quhet Livadh.

Morenat e Razmes

Morenat e Razmes Morenat e Razmes gjenden në lartësinë mbi 1000m. Ato karakterizohen nga grumbullime të ardhura nga akujt dhe i përkasin periudhës së kuaternarit (1806 milion vite më parë), por ndryshimet vazhdojnë deri në ditët tona.

Monumentet e Natyres Kelmend

Burimet e Koprrishtit Në bjeshkën e Koprrishtit sipër fshatit Selcë ndodhet hidromonumenti Burimet e Koprrishtit në lartësinë 1450m mbi nivelin e detit. Janë burime karstike me prurje 600 l/sek) Burimet e Vuklit Burimet e Vuklit, të cilat janë shpallur monumente të natyrës gjendën në fshatin Vukël në një lartësi mesatare prej 500 – 550 m […]