Carraca e Vrrithit

Carraca e Vrrithit

Gjendet në afërsi të fshatit Vrrith, në lartësinë rreth 900m mbi nivelin e detit. Është një dru carrace (Celtis australis) i veçuar. Lartësia e tij është 10m, diametri i trungut 1m, ndërsa mosha 200-vjeçare. Ruhet në gjendje të mirë nga vetë banorët e fshatit, të cilët pranë tij kanë hapur një pus për ujë të pijshëm. Ka vlera shkencore (biologjike), didaktike dhe estetike.

About Author

laxaro